fbpx

Her kan du finne ut av hva en massasjeterapeut gjør og om massasjeutdanning kan være noe for deg. Det er mange måter å utdanne seg på og det er også flere måter å jobbe på. Du kan jobbe flere forskjellige steder. Hva passer for deg? Her får du en innføring i hva en massasjeutdanning kan gi deg, og hva en massasjeterapeut gjør.

Innhold

Hva er massasjeutdanning?

En massasjeutdanning bør være såpass omfattende at du føler deg trygg i faget og kan være sikker på at det du gjør virker.

Det finnes flere typer massasjeutdanning, det viktige er å finne ut av hva som passer for deg. Du kan tenke på om du skal utdanne deg ved siden av jobb, eller på heltid. Det finnes utdanning med samlinger som også går i flere byer i Norge. Hos Normassasje finnes det også mulighet for å jobbe som praktikant og på den måten også finansiere deler av studieløpet. 

 • Utdanningen bør være omfattende nok.
 • Du skal føle deg trygg i faget.
 • Det du gjør bør virke.
 • Du bør finne en utdanningsform som passer din situasjon.

Se vårt utdanningstilbud hos Normassasje.

Teori og praksis

Når du utdanner deg til massør er det viktig både med teori og praksis. Teori er viktig for forståelse av faget og for å få på plass fagbegreper. I tillegg er det viktig med etikk i massasjefaget. Men man blir ingen god massør av kun teori, derfor er vår utdanning og sikkert flere andre også hovedsakelig rotfestet i praksis. Når du er ferdig med utdannelsen bør du ha et bredt repertoar med teknikker og i muskelminnet hvordan man bruker disse. Hos Normassasje øver studentene på hverandre, og man lærer i tillegg selvmassasje. Dette er for å også vite hvordan de ulike teknikkene oppleves på kroppen. 

Hva gjør en massasjeterapeut? 

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen hos den helsesøkende. Normassasjeterapeuter jobber i tillegg  med helseøkendes følelser og psyke. Målet er å oppnå bedre helhetlig helse. Mange starter opp egne klinikker eller foretak og driver for seg selv, eller i samarbeid med andre. Det er også vanlig at spa og hoteller utlyser behov for massører og massasjeterapeuter. Man kan jobbe fulltid med massasje, eller man kan ha det som en ekstrainntekt på siden av en annen jobb. Massasjeterapeut er ikke en beskyttet tittel, men det kan likevel være lurt å ha utdannelse. Da vil du ha større faglig tyngde, en stor “verktøykasse” av teknikker, samt et fagmiljø å støtte deg på. Når du har utdanning i bakhånd gir det deg flere potensielle arbeidsplasser. Det er mulig å jobbe innen velvære, idrettsmassasje, eller innen terapi. 

På spa er både velvære-delen viktig, men også helsegevinsten. I de siste årene har alternativ helse fått innpass på mer eksklusive spa- og velvære steder. Å jobbe med chakra i massasjen kan være aktuelt her. 

Idrett og muskelmassasje

 • Bedre helse
 • Velvære
 • Muskelmassasje

FAQ

Hva gjør en massasjeterapeut?

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen hos den helsesøkende. En massasjeterapeut med en alternativ vinkling kan også jobbe med psykiske paralleller og energisystemer til å forbedre livskvaliteten til den helsesøkende. Som massasjeterapeut kan du jobbe på spa, hoteller, massasjeklinikker, eller du kan starte opp som selvstendig næringsdrivende.

Hva tjener en massør?

Lønnen til massasjeterapeuter varierer veldig i forhold til situasjon. I følge studentum.no var gjennomsnittslønnen for en massør i 2021 kr. 46 190,- / mnd, men dette avhenger av hvor du jobber, hvor mye du jobber, hvor mange kunder du har, og hvilken pris du legger deg på.

Hvor mye koster en massasjetime?

Prisen på massasje varierer veldig, men vanligvis ligger en time på mellom 500,- og 1500,-. Dette avhenger av massørens eller klinikkens erfaring og etterspørsel.

Hvordan blir man massør?

Massør er ikke en beskyttet tittel, som vil si at alle som vil kan kalle seg massør. Utdanning innen massasje eller massasjeterapi gir deg imidlertid mer faglig tyngde og viktig kunnskap dersom du vil jobbe som massør. Det finnes flere massasjeutdanninger i Norge.

Hva tjener du som massasjeterapeut?

Det er vanskelig å gi en fasit på hvor mye du tjener som massasjeterapeut. Det varierer ut fra om du er ansatt eller driver selvstendig, hvor du er ansatt eller hvor mange kunder du får som selvstendig næringsdrivende. Ifølge studentum.no var gjennomsnittlig månedslønn for massasjeterapeuter i 2021 kr. 46 190. Vi har snakket med en student som går Normassasje videreutdanning, og hun opplyser om at hun jobber fulltid med massasje- og soneterapi og tjener rundt 500 000 i året. 

 • Lønn varierer.
 • Gjennomsnittlig månedslønn: kr. 46 190,- (Studentum.no, 2021)
 • Du kan jobbe som ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Hør om erfaringene til tidligere massasjestudent Lindis Marie Skarset som driver massasjeklinikk på Valdrøya her.

Hvordan velge riktig massasjeutdanning for deg?

Det finnes noen få massasje-skoler i Norge, og mange i andre land. Hver har sin vinkling til faget. Dersom du er kommet dit at du vurderer å utdanne deg til massør kan det være lurt å spørre seg selv hva du vil ha ut av den, og hva som er viktig for deg. Her er noen spørsmål du kan stille deg selv:

 • Ønsker du å jobbe mest mulig klassisk, med fysisk behandling av muskler?
 • Eller er du også interessert i chakra og psykiske paralleller?
 • Vil du jobbe med sportsmassasje, velvære-massasje eller terapeutisk massasje?
 • Hvor i landet ønsker du å studere?
 • Og vil du studere på heltid eller deltid?
 • Hvor lang utdannelse vil du ta?
 • Er det viktig for deg å ha tilknytning til et fagforbund og/eller et fagmiljø? 
 • Ønsker du å bli registrert muskelterapeut?

Studieveiledning

Illustrasjon: Massasje-utdanning hos Normassasje.

Oppsummering

Massasjeutdanning kan være så mangt, det kan lære deg om massasje som helseoppbyggende, velvære, ren muskelterapi eller alle disse. Massasjeutdanning kan ha forskjellige filosofier til grunn, og de vil ofte gi deg teori om teknikker og etikk i tillegg til praktisk øvelse. Som massasjeterapeut kan du bli ansatt, eller du kan starte eget foretak. Lønnen vil variere veldig ut fra din situasjon, men det er mulig å leve av det eller å ha det som en sideinntekt. 

Normassasje kombinerer klassisk massasje med østlig filosofi, og lærer studentene både velvære-,  helsefremmende- og fysisk muskelmassasje.

 • Massasje kan være helseoppbyggende, velvære og/eller fysisk muskelterapi.
 • Massasjeutdanning gir deg både teori, etikk og praktisk øvelse. 
 • Inntekt varierer, men det er mulig å leve av å være massør.

Er du nysgjerrig på å vite mer om hva Normassasje er?