fbpx

Betalingsvilkår

 

Betalingsvilkår for Normassasje Utdannings studieavgift:

  1. Depositum kr. 1 800,- skal betales ved påmelding. Dette sikrer at du har plass på kurset og dekker våre kostnader. Depositum blir ikke tilbakebetalt, men inngår i de tilsammen 21 000,- som utgjør studieavgiften.
  2. I tilfelle av akutt sykdom med legeattest, blir studieavgift som ikke er benyttet tilbakebetalt.
  3. Dersom datoer blir endret kan deltaker velge enten å få tilbakebetalt studieavgift eller følge de nye datoene.
  4. Fakturert studieavgift er bindende men betalingsfrist kan endres etter søknad til Normassasje.
  5. Avmeldingsvilkår: Ved avmelding senest 1 mnd. før Trinn 1 krediteres/tilbakebetales halvparten av hele studieavgiften. Ved avmelding senere enn 1 mnd. før Trinn 1 blir studieavgiften ikke kreditert/tilbakebetalt.
  6. Dersom studenten ønsker å avbryte studiet, kan studenten søke Normassasje AS om fritak for betaling, eller tilbakebetaling, av innbetalt studieavgift, dersom det foreligger spesiell grunn for avbrytelsen. Søknad skal leveres på papir eller e-post, og ønske om avbrudd skal begrunnes.
  7. Normassasje AS kan nekte studenten å fortsette undervisningen dersom det viser seg at påmeldingskravene ikke er oppfylt. Innbetalt studieavgift som ikke er benyttet, blir da tilbakebetalt.
  8. Fakturaer som ikke er betalt innen fristen, blir krevd inn etter vanlig inkassopraksis.

Studieavgiften dekker følgende:  
Kom-i-gang-pakke:                                          kr 700,-
Administrasjonsgebyr ved påmelding:        kr 2 000,-
6 trinn á kr 3 050,- tilsammen:                      kr 18 300,-

Total studieavgift:                                           Kr 21 000,-

Dersom hele beløpet betales før Trinn 1 får du kr 1 500,- i rabatt,
og total studieavgift blir:  Kr 19 500,-

Personvernerklæring:
Normassasje AS erklærer herved at personopplysningene som er mottatt ved påmelding til Normassasje Utdanning benyttes kun for å komme i kontakt med personen via mail, telefon og post.

Fødselsdato ber vi om for å få vite personens alder.

Informasjonen blir oppbevart kun for dette bruk i 20 år etter avsluttet utdanning, og deretter makulert og slettet.

Deltagelse i nettverk etter avsluttet utdanning gir mulighet for avmelding, og er derfor frivillig.

Normassasje AS ønsker å ha mulighet for å kontakte tidligere elever inntil 20 år etter endt utdanning.
Det er mulighet for å be om sletting av data før 20 er gått.
Det er også mulig å be om at sletting ikke blir utført etter 20 år.

Les mer om vår generelle personvernerklæring i henhold til GDPR.

Bli massasjeterapeut!

Etter fullført videreutdanning får du tittelen Sertifisert Normassasjeterapeut. Normassasje utdanning er dessuten godkjent av Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon (NNH). i fagforbundet NNH. For å bli terapeutmedlem i NNH, må du i tillegg til fulført utdanning ved Normassasje også vise til godkjent utdanning i grunnmedisin, VEKS-fag og naturmedisinsk grunnutdanning. Se NNHs fagkrav her. Studenten er selv ansvarlig for å ta disse fagene. 

VEKS-fagVitenskap, Etikk, Kommunikasjon, Samfunn: 50 timer
Naturmedisinsk grunnutdanningGrunnleggende kompetanse: 110 timer
Grunnmedisin Anatomi og fysiologi, Patologi, Mikrobiologi og Førstehjelp: 300 timer eller 30 studiepoeng.

Søknadsskjema finner du HER.

Dersom du i tillegg ønsker å stå oppført i Registeret for utøvere av alternativ behandling, må du kontakte NNH-kontoret for å få tilsendt skjema. Som oppført i dette registeret, har du lov til å nytte den offisielle tittelen registrert terapeut – Reg. Naturterapeut MNNH eller Reg. Naturmedisindk muskelterapeut MNNH.

 

 

 

Massasjeterapeut-utdanning:

Normassasje - ettårig grunnutdanning

6 helgekurs, Trinn 1 - 6 fordelt over ca. ett år. Kursene holdes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tvedestrand.

Første trinn alene passer også som et enkelt-kurs i massasje.

Les også om muligheten til å fordype deg ved å bli Normassasjepraktikant i studietiden.

Les mer om ettårig grunn-utdanning i massasje.

Normassasje - videreutdanning

Normassasje ettårig grunnutdanning kan følges opp med Normassasje videreutdanning.

Les mer om hvordan du kan utvikle deg som menneske og massasjeterapeut gjennom Normassasje videreutdanning.

Normassasjepraktikant

Ønsker du å jobbe 40% eller mer som massør eller massasjeterapeut etter Normassasje ettårig grunnutdanning?  Da kan det være en god ide å søke om opptak til utdanningen som Normassasjepraktikant.