fbpx

Betalingsvilkår

 

Betalingsvilkår for Normassasje Utdannings studieavgift:

  1. I tilfelle av akutt sykdom med legeattest, blir studieavgift som ikke er benyttet tilbakebetalt.
  2. Dersom datoer blir endret kan deltaker velge enten å få tilbakebetalt studieavgift eller følge de nye datoene.
  3. Fakturert studieavgift er bindende men betalingsfrist kan endres etter søknad til Normassasje.
  4. Avmeldingsvilkår: Ved avmelding senest 1 mnd. før Trinn 1 krediteres/tilbakebetales halvparten av hele studieavgiften. Ved avmelding senere enn 1 mnd. før Trinn 1 blir studieavgiften ikke kreditert/tilbakebetalt.
  5. Dersom studenten ønsker å avbryte studiet, kan studenten søke Normassasje AS om fritak for betaling, eller tilbakebetaling, av innbetalt studieavgift, dersom det foreligger spesiell grunn for avbrytelsen. Søknad skal leveres på papir eller e-post, og ønske om avbrudd skal begrunnes.
  6. Normassasje AS kan nekte studenten å fortsette undervisningen dersom det viser seg at påmeldingskravene ikke er oppfylt. Innbetalt studieavgift som ikke er benyttet, blir da tilbakebetalt.
  7. Fakturaer som ikke er betalt innen fristen, blir krevd inn etter vanlig inkassopraksis.

Studieavgiften dekker følgende:  
Kom-i-gang-pakke:                                          kr 700,-
Administrasjonsgebyr ved påmelding:        kr 2 000,-
6 trinn á kr 3 050,- tilsammen:                      kr 18 300,-

Total studieavgift:                                           Kr 21 000,-

Dersom hele beløpet betales før Trinn 1 får du kr 1 500,- i rabatt,
og total studieavgift blir:  Kr 19 500,-

Personvernerklæring:
Normassasje AS erklærer herved at personopplysningene som er mottatt ved påmelding til Normassasje Utdanning benyttes kun for å komme i kontakt med personen via mail, telefon og post.

Fødselsdato ber vi om for å få vite personens alder.

Informasjonen blir oppbevart kun for dette bruk i 20 år etter avsluttet utdanning, og deretter makulert og slettet.

Deltagelse i nettverk etter avsluttet utdanning gir mulighet for avmelding, og er derfor frivillig.

Normassasje AS ønsker å ha mulighet for å kontakte tidligere elever inntil 20 år etter endt utdanning.
Det er mulighet for å be om sletting av data før 20 er gått.
Det er også mulig å be om at sletting ikke blir utført etter 20 år.

Les mer om vår generelle personvernerklæring i henhold til GDPR.

Bli massasjeterapeut!

Godkjent Normassør og Reg. naturmedisinsk muskelterapeut MNNH. Du kan også bli godkjent med MVA-fritak i Brønnøysund dersom du ønsker å åpne egen praksis, og har utdanning fra oss.

Massasjeterapeut-utdanning:

Normassasje - ettårig grunnutdanning

6 helgekurs, Trinn 1 - 6 fordelt over ca ett år. Kursene holdes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tvedestrand.

Første trinn alene passer også som et enkelt kurs i massasje.

Les også om muligheten til å fordype deg ved å bli Normassasjepraktikant i studietiden.

Les mer om ettårig grunn-utdanning i massasje.

Normassasje - videreutdanning.

Normassasje ettårig grunnutdanning kan følges opp med Normassasje videreutdanning.

Les mer om hvordan du kan utvikle deg som menneske og massasjeterapeut gjennom Normassasje videreutdanning.

Normassasjepraktikant
Ønsker du å jobbe som massør etter Normassasje ettårig Grunnutdanning?  Da kan du søke om opptak til utdanningen som Normassasjepraktikant.