fbpx

Link til meditasjonsvideo er lagt ut på Normassasje sin webside.

Hvordan virker meditasjon?

Mange som praktiserer meditasjon sier at de opplever bedre helse, større selvtillit, ro og/eller økt styrke i kroppen eller større konsentrasjon og tilstedeværelse. Noen hevder å oppleve helt endrede sinnstilstander, som transcendentale opplevelser.
Enkelte undersøkelser tyder på at meditasjon midlertidig endrer kroppen og hjernens kjemiske produksjon, og at det kan ha visse positive helseeffekter.  Undersøkelser hvor forsøkspersoner har blitt scannet i EEG-avlesere viser endrede hjernebølger under meditasjon, på en måte som peker mot at meditasjon iverksetter avspenning i kroppen og stimulerer en avslappet oppmerksomhet som registrerer indre impulser. 
Dette er hentet fra Wikipedia.

Meditasjon i Normassasje

I Normassasje mediterer vi for å trene sensitivitet og innadvendt oppmerksomhet.  En massasje er som en meditasjon for den som gir massasje, og fokus skal være både innadvendt og utadvendt samtidig.  Ved å meditere blir vi kjent med vårt indre. 
Hvem er jeg – inni? 
Da handler det ikke egentlig om de fysiske innvollene, men like mye om tanker og følelser, – vårt indre liv.
Hva opplever jeg når jeg fokuserer på min indre verden og ikke den ytre?
Hva skjer når jeg lukker øynene, og sitter stille?
På en måte er det alt og ingenting. Men for å gjøre det mer konkret, velger vi et spesielt utgangspunkt eller fokus for oppmerksomheten.

Kropp, følelser, tanker og ånd

Den første meditasjonen vi bruker i Normassasje grunnutdanning er linket til på websiden, og du finner den også her.  I denne meditasjonen velger vi følgende fokus:  Kropp, følelser, tanker og ånd. Disse fire nivåene i den menneskelige energi kan vi gi oppmerksomhet til hver for seg i meditasjon.  Hver gang du gjør det, vil du oppleve det forskjellig.  La det blir din daglige praksis.  Dette gir deg en gradvis mer spesifikk opplevelse av hvem du er.  Og det gir deg en referanse i deg selv, som styrker deg i møte med alt du opplever på det ytre planet.
En god indre referanse gir trygghet, konsentrasjon og grunnlag for god helse, i tillegg til at du blir en god massør.

Følg meditasjonen Kropp, følelser, tanker og ånd.  Bli kjent med deg selv, og la dine positive kvaliteter bli gode redskaper i ditt liv.

05.01.22 Solveig B. Smith