fbpx

Hvordan skiller Normassasje sin massasjeskole seg ut?

(Foto: Kirsten Hirte-Milkereit)

Helhet

Det viktigste kjennetegnet for Normassasje sin skole er helhetsprosjektet. For det første handler det om at vi gir massasje til hele kroppen. Selv om massasjen blir tilpasset spesielle behov – ved for eksempel å fokusere på smerter i nakke og skuldre – så inkluderer vi hele kroppen i massasjen. Avslutningsdelen handler om lange strøk over hele kroppen. Vi binder sammen alle delene i kroppen. 

   Helhetsprinsippet kommer også til uttrykk ved at vi ikke arbeider bare med kroppen, men med hele mennesket. Det vil si kropp og psyke, eller mer spesifikt: kropp, følelser, tanker og ånd. I vårt samfunn er det mindre vanlig å integrere det åndelige nivå i en massasjeskole. Det handler om den åndelige del av psyken. Ofte blir det åndelige forbundet med religion, men Normassasje sin skole er ikke religiøs. Det handler om at mennesket er et åndsvesen. Dette er et helt nødvendig perspektiv når vi er opptatt av fysisk og psykisk helse. I massasjen kommer dette til uttrykk ved at vi fokuserer på energi. Behandlingsmetoden er delvis energetisk – vi behandler noen ganger energi, og ikke kropp i massasjetradisjonell forstand. 

Konstruktivistisk læremetode

Et annet kjennetegn for Normassasje sin massasjeskole er at vi bruker en konstruktivistisk læremetode fra starten av – vi lærer ved å gjøre. Massasje er noe vi kan helt naturlig, uten å lære det. Der andre fag krever forutgående kunnskap og ferdigheter for å utføre, handler massasje i hovedsak om et ønske om å gjøre noe godt for noen. Massasje er en naturlig mellommenneskelig ting. Derfor begynner vi med det man kan, og utvikler det videre derfra til å bli stadig mer kunnskapsbasert og nyansert. Ved å bruke konstruktivistisk læremetode opplever studentene raskere læring, og mer kvalitet i læringen. I praksis betyr det at studentene kommer fort i gang med å gi gode massasjer. Det blir mer glede i arbeidet, og mindre slit for å huske å gjøre alt riktig. Undervisningen er i det hele tatt veldig praktisk, Teori kommer i små doser innimellom at vi gjør det.

Menneske til menneske – massasjeskole med lite byråkrati

Normassasje sin massasjeskole er en liten institusjon. Dette fører til lite byråkrati og god oppfølging. Etter hvert som skolen vokser vil vi gjøre det vi kan for å fremheve særpreget av å være i imøtekommende og personlig. Både i massasjebehandlinger og i studentkontakt ønsker vi å fremheve prinsippet «menneske til menneske». Det handler om mennesker og det som skjer når mennesker er sammen, selv om i har spesielle roller i forhold til hverandre.

Praktisk undervisning

Normassasje sin massasjeskole er praktisk rettet. For å bli en god massør trengs mengdetrening. Allerede etter Trinn 1 i grunnutdanningen anbefaler vi studentene å komme i gang med å gi massasje til familie og venner. Veldig mye av undervisningstiden består også av at studentene gir massasje til hverandre. Dette er en viktig del av læringen. Studentene gir ikke bare rene øvelses-massasjer. Hver massasje studentene gir til hverandre er en fullstendig behandling hvor fokus er å gi noe godt til mottakeren, samtidig som nye elementer integreres i massasjen. På denne måten får studentene øve seg i rollen som massasjeterapeut, som handler om å stille opp for en helsesøkende.

Hva kan man jobbe med etter å ha gått Normassasje sin massasjeskole?

Etter grunnutdanning er det en god idé å starte et enkeltpersonforetak. Man kan også bli ansatt for eksempel i en spa-avdeling på et hotell. Men dersom man ønsker å fungere som massasjeterapeut framfor spa-massør, er det best at man selv er leder i virksomheten sin.  

    Massasjeskolen gir grunnlag for selv å kunne ta ansvar for hvordan klienter blir mottatt, samt progresjonen i behandlingen som helhet. Terapeuten kan selv ta ansvar for den innledende samtalen før massasjen, og avgjøre hvilket fokus man gir behandlingen. Som selvstendig næringsdrivende kan man ha sin egen klinikk, eller slå seg sammen med andre terapeuter i et lokale. 

Hvem kan starte på Normassasje massasjeskole?

Man kan begynne studiet i Normassasje fra man har fylt 18.år. Gjennomsnittsalder i skolen er ca. 30 år. Eldste student har godt passert 60 år. Studiet krever ingen forkunnskap, men mange studenter har erfaring eller utdanning innen massasje eller andre helsefag når de begynner Normassasje sin massasjeskole. 

      For tiden er det et økende antall mannlige studenter i utdanningen, der det før har vært klar overvekt av kvinner. Det er også et økende antall studenter med bakgrunn fra andre land enn Norge. Vi arbeider med å kunne tilby språkopplæring på videregående nivå. Dette er viktig for en terapeut. Vi arbeider også med å utvide grunnutdanningen med et fag som handler om hvordan starte egen massasjevirksomhet. Dette ser vi er et behov for studenter.

Faglig fellesskap

Både i grunnutdanningen og i videreutdanningen betyr det faglige fellesskapet mye for læringen og ikke minst for trivsel. Det å kunne samtale om faget ikke bare digitalt, men på studiestedet, har stor verdi for læringen. Det gir inspirasjon og glede i arbeidet. Skolens lærere og daglig leder er tilgjengelige og interessert i å ha samtale med studentene. Trivsel på skolen blir høyt verdsatt.

Etter grunnutdanningen får studentene tilgang til en Facebook-side hvor faglige spørsmål kan drøftes.

Videreutdanningen foregår i Normassasje sine lokaler, Birgittatun i Tvedestrand på Sørlandet. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser, med anledning til gode samtaler studentene imellom. Studentene bor som regel på skolens internat de dagene det er kurs. De 3-årige 5-dagers-bolkene blir som en eksotisk ferie i engasjerende fagmiljø, med gode venner, servert mat og gode massasje-opplevelser. 

-Solveig