fbpx

Normassasje – En kombinasjon av klassisk massasje og østlig filosofi. 

Hva er klassisk massasje og hva er østlig filosofi i denne sammenhengen?

Når vi kombinerer disse to, betyr det at vi henter litt av det ene og litt av det andre og setter sammen så det blir en fruktbar kombinasjon som skaper noe nytt.

Klassisk massasje

Fra klassisk massasje (også kalt svensk massasje, basert på vestlig skolemedisin) henter vi læren om det fysiske nivå. Det handler om hvordan vi kan bearbeide muskler og annet kroppsvev ved hjelp av fingre, hender og armer. I dette systemet blir det lagt vekt på forståelse og kunnskap om hver enkelt muskel, med muskelfester og bindevev. Det handler om hvordan å bearbeide og manipulere vevet til god spenst, elastisitet og balanse.

Østlig filosofi

Fra østlig filosofi (her spesielt indisk og kinesisk filosofi) henter vi læren om hvordan vi kan forstå mennesket som en helhet med kropp, følelser, tanker og ånd. Østlig filosofi gir oss teknikker for å fokusere hensiktsmessig. Konsentrasjon i form av mentalt og følelsesmessig fokus er av betydning for en massør. En massasje er en meditasjon. I tillegg til dette gir østlig filosofi oss teknikker for hvordan bearbeide det menneskelige energisystem. Altså hvordan bearbeide energi og ikke bare kropp.

Dette er et stort felt som det er vanskelig å forklare ut fra tradisjonell vestlig forståelse. I vestlig forståelse har vi læren om molekyler og atomer. Atomene har en kjerne og elektroner som går i bane rundt. Med østlig forståelse får vi mer oppmerksomhet på det som befinner seg i mellomrommet. I vestlig lære beskrives det som et «tomrom». I østen blir dette sett på som et potensiale. Man kaller det blant annet chi, ki, prana, eller rett og slett energi – som er et begrep vi i vesten også kan forstå. Mellomrommet, eller «tomrommet» er vesentlig i østlig filosofi. Det er logisk, fordi det utgjør så mye av atomet, og også forklaringen på hva vi egentlig består av, siden diameteren i elektronskyen er 100.000 ganger større enn diameteren til atomkjernen.

Det handler altså mer om energi enn om «fast stoff». Vi kan også si at østlig filosofi handler om helhetlig forståelse og teknikker som følger av helhetlig forståelse – altså at  kropp, følelser, tanker og ånd henger sammen som en helhet. I vestlig forståelse oppfatter vi elementer adskilt og separert. For eksempel hver muskel i kroppen, kropp adskilt fra følelser, du til forskjell fra jeg. I østlig forståelse er en fisk i vannet noe annet enn fisk på spisebordet, fordi fisk adskilt fra sammenhengen eller helheten er meningsløst. 

Energisystemer

Normassasje henter inspirasjon både fra det indiske systemet med chakra og aura, og det kinesiske systemet med meridianer og fem-elementsloven. Begge disse systemene springer ut fra en energetisk forståelse, det vil si forståelsen av at alt er energi. Energi eksisterer i forskjellig form, vibrasjon og tetthet. Vår fysiske verden er bygget av polariteter, det vil si motsetninger som skaper magnetiske felt. Det kinesiske yin/yang-symbolet viser et bilde av polaritet. Eksempler på polaritet er høyre/venstre, dag/natt, godt/vondt og fint/stygt.

I India er systemet annerledes beskrevet enn i Kina. Normassasje tar utgangspunkt i det indiske chakra-systemet. Det gir et anatomisk kart over kropp, følelser, tanker og ånd, som er forskjellige nivå i det menneskelige energisystem. Dette gjør det lett å forstå at kropp og psyke er deler av det samme, og at berøring av kroppen også er berøring av følelser, tanker og ånd.

Vi bruker også teknikker fra TKM, som er en forkortelse for Tradisjonell Kinesisk Medisin. Vi benytter blant annet teknikker som akupressur og kroppsavbalansering, som bygger på meridiansystemet og fem-elementsloven.

Selv om Normassasje kan se ut som klassisk massasje, er fokuset for en Normassør energi og det som skjer med energien i og rundt den helsesøkende. Dette er forklaringen på det som gir Normassasje sitt særpreg, nemlig det gode velværet man føler etter en behandling.

-Solveig