fbpx

Litt om aura og Normassasje sin filosofi rundt helhetlig massasjebehandling.

Normassasje er klassisk massasje kombinert med østlig filosofi. Forenklet kan vi si at klassisk massasje fokuserer på muskler og annet kroppsvev. Østlig filosofi fokuserer på energi mer enn det rent fysiske. 

I dette blogginnlegget skriver jeg om hvorfor jeg velger å trekke inn østlig filosofi i massasje her i vår vestlige verden.

Atomer og energi

Vårt mål med massasjen er helse og livskvalitet. Vi mener at fokus på mennesket som energi gir et mer helhetlig og riktig bilde enn kun å fokusere på muskler. Når vi forstørrer et atom i en celle ser vi at det består av en kjerne med elektroner som svever rundt i forskjellige mønstre. Det som vår tradisjonelle vestlige kultur kanskje ikke helt har tatt inn, er at diameteren i elektronskyen er 100 000 ganger større enn diameteren i atomkjernen, I tillegg til det er elektronpartiklene så små at vi ikke kan regne de som noe fysisk masse. Det betyr at vi består for det meste  av «tomrom» i følge anatomiboka. Dette «tomrommet» er som et slags magnetfelt som holder atomet sammen, det er energi. 

Kroppen er ikke så tett og fast som vi oppfatter den. Kroppen er energi. Når vi forstår dette blir resultatet av å berøre en kropp helt annerledes, og det gir mange flere muligheter enn i vår tradisjonelle vestlige praksis. I østlig filosofi er det utarbeidet systemer for å forstå kroppens energi. Energien har navn som chi, ki, prata, chakra. I vår kultur kjenner vi begreper som «å ha lite energi» eller «å ha mye energi». Vi er også kjent med begrepet «aura» i betydingen «utstråling». Aura er i følge østlig filosofi energifeltet i og rundt kroppen. Energi er ikke bare i kroppen, men også utenfor, eller rundt kroppen. Energifeltet, auraen, rommer hele mennesket med kropp følelser, tanker og ånd. Energifeltet er elektrisitet i en subtil form. 

Aura

Auraen er hele tiden i bevegelse, og ikke statisk. Den er blant annet tanke og energi og følelsesenergi. Tanker og følelser forandrer seg hele tide. I en massasje påvirkes auraen av massøren og massørens hender. Dette kan sammenlignes med ringer i vannet som dannes når vi berører en vannflate. Med et energetisk fokus forstår vi at det skjer mye på det subtile plan i tillegg til det synlige fysiske plan.

For eksempel, kan følsomme mennesker merke eller observere at noen ganger er auraen smal og trang, andre ganger åpen og utvidet. Når auraen er trang kan det føles som å være lukket, liten og innestengt. Til forskjell fra når den er åpen og man føler seg glad, åpen og fri, med en følelse av velvære.

Kunnskap om aura er viktig i en helhetlig massasjebehandling.

Helhetsmassasje og velvære

I Normassasje er avspenning og velvære første mål i en behandling. Når vi slapper av, får energien i og rundt kroppen flyte, og det gir følelse av velvære. Det som da skjer er at auraen utvider seg noen centimeter og energien flyter mer fritt. Energisystemet blir mer klart for å ta imot impulser til forandring og forbedring. Det betyr at bearbeiding av kroppsvev har større effekt når auraen er utvidet og lett, enn når auraen er trang, tett og mindre bevegelig. Impulsene som blir gitt i massasjen får ringvirkninger inn i de forskjellige aura-lagene, og manifesteres bedre i menneskets kropp, følelser og tanker. Det betyr at virkningen blir sterkere og mer varig. 

En låst og spent muskel er ikke fullstendig helbredet før den frigjorte energien i området har fått spre seg gjennom alle lagene i aura. Dette er det vi mener når vi snakker om helhetlig massasjebehandling i Normassasje.

19.12.2022

Solveig Birgittatun Smith