fbpx

Fordypningsoppgave: Resultater av kombinasjoner av flere behandlings-teknikker når de blir brukt sammen og over tid på en og samme Helsesøker

Skrevet av Sven H. Dyngeland, april 2023

Les om hvordan en sertifisert Normassør arbeider med en helsesøkende som i starten av behandlingen beskrev sin tilstand som 2 – 3 av 10, til etter 15 behandlinger 7 av 10, ved hjelp av fysiske og energetiske tenknikker.

Dette er fordypningsoppgaven til en av studentene som nå er ferdig utdannede Normassasjeterapeuter, med grunnutdanning og treårig videreutdanning. Fordypningsoppgaven er en del av eksamen studentene må ta for å bli sertifiserte Normassasjeterapeuter, og vi har vært så heldige å få lov til å publisere oppgaven til en av de nylig uteksaminerte studentene. Terapeuten har fått tillatelse fra den Helsesøkende å publisere oppgaven, men den er anonymisert av hensyn til den helsesøkende.

  1. Innledning 

Berøring er en fantastisk handling.  Når barn kommer til verden er berøringssansen den første som utvikler seg. Vi mennesker har i all vår tid satt stor pris på berøring og anvendt berøring i mange situasjoner, – til å vise kjærlighet, trøste, lindre, behandle, knytte bånd, lek, støtte, glede og velbehag. Ja, mange vil hevde at vi kan bli syke og få svekket helse når vi ikke får et minimum av berøring, og at berøring er en del av våre grunnleggende behov og grunnbetingelser for å fungere godt som mennesker. Berøring gir oss videre en følelse av å være akseptert og elsket og styrker vår selvrespekt. Det som også er fint er at berøring er en stille handling, både fysisk og energetisk, og at gode virkninger går begge veier – mellom den som gir og den som mottar. 

Massasje er berøring satt i system og gir mottakers egen kropp hjelp til selvhealing, og prosessene i kropp og sinn fortsetter også videre i tiden etter selve behandlingen på massasjebenken. Normassasje kommer her inn som en fantastisk behandlingsform med sin helhetlige tilnærming, kombinasjon av klassisk massasje og østlig filosofi og mange ulike teknikker som kan anvendes og inkluderes i massasje etter grunnformen.

Jeg vil i denne Fordypningsoppgaven skrive om resultatet av kombinasjoner av forskjellige behandlingsteknikker når de blir brukt sammen og over tid på en og samme Helsesøker (HS). Teknikker som her er benyttet er nettopp valgt ut på bakgrunn av Helsesøkers egen historie og egne ønsker og mentale og fysiske behov. Utgangspunktet for valgene er den innledende samtalen der vi har gått i dybden på Helsesøkers livshistorie i et helsemessig og velværemessig perspektiv. Både fysiske og mentale ubalanser og mangler har vært kartlagt og diskutert med HS. Og ut i fra disse samtalene og denne kartleggingen- og gjennom min coaching og intuisjon – har jeg kommet frem til hvilke teknikker fra mitt pensum i Normassasje vi ønsket å prøve ut i massasjene og evt gjenta i senere behandlinger.

Min hypotese her er at massasje med tilhørende teknikker kan gi en god helsegevinst for HS på kort og lengre sikt i tillegg til selve velvære-opplevelsen massasjen gir i seg selv der og da. Dette til tross for at HS har alvorlige fysiske plager som følge av høyt stressnivå over mange år. Helsegevinsten kan vise seg på det psykiske plan og/eller fysisk. Resultatene etter behandlingsløpet er beskrevet i eget avsnitt nedenfor som en oppsummering og konklusjon etter behandlingene.

Nedenfor er listet opp de teknikkene jeg anvende og prøvde ut på HS. Teknikkene som ble brukt er ikke tilfeldige, men valgt spesifikt ut ifra HS tilstand og behov og ut ifra min egen intuisjon:

-Lymfedrenasje; Helhetlig med kropp og ansikt, men også mer avgrenset, særlig på venstre kne

-Terapeutisk berøring; Teknikker som kan lindre smerte, Energioppladning, og Hjelp til jordforbindelse og selvtillit.

-Psykiske strømmer; Innadgående psykiske strømmer

-Kinesiologi kroppsbalansering; Pulstest og styrking/balansering av meridiane

-Dyptgående muskel-massasje; Særlig på beina og øvre del rygg

-Polaritet balansering; Hele kroppen

-Healing; Energetisk arbeid med hender, bønn og intensjon

-Diverse nøye utvalgte og tilpassende hjemmeoppgaver / helseøvelser mellom behandlingene hentet fra relevant litteratur som Ina Segal «Kroppens Hemmelige Språk», Helen Gamborg «Det Usynlige i Helbredelse», Edel Hogaard og Jarle Tamsen «Kinesologi Kroppsbalancering», og Stephen T. Chang «De Indre Øvelser», samt Kundalini Yoga meditasjon for å frigjøre stress og pranayama  ildpust.

  1. Om massasjen

Den helsesøkende har deltatt i 15 behandlinger fra oktober -22 til medio april 23. De første 5 behandlingene var utelukkende lymfedrenasje på kropp og hode/ansikt. De resterende 10 behandlingene er i det vesentlige lagt vekt på i oppgaven, og er en kombinasjon av øvrige ulike teknikker og med Normassasje grunnform som utgangspunkt. 

Vi har møttes til massasje ukentlig i vinter, noen få ganger med to ukers mellomrom. Behandlingene fant sted i Living Yoga sine lokaler. Rommet var godt temperert og med ekstra tepper ved behov. Jeg brukte Neroli olje for oppløfting og Patchouli olje for balansering og jording. 

HS er meget verbal og innsiktsfull og kunne formidle på en god måte hendelser, reaksjoner, følelser og endringer som oppstod under massasjen, etter massasjen og i tiden mellom massasjene. Vi brukte disse opplevelsene og erfaringene til å justere i behandlingen underveis.

Målet var hele tiden at den Helsesøkende skulle få det best mulig på alle måter gjennom redusert smerte og økt funksjonalitet, vitalitet og livskvalitet sett i forhold til status da vi startet.  Best mulig helse og velvære for Helsesøker var min intensjon og mantra i hele forløpet! Jeg forsterket derfor det som viste seg å virke godt underveis og på den måten justerte i hvilke av de utprøvde teknikker som ble brukt hyppigst og ble mest prioritert. Jeg la typisk inn to, toppen tre, behandlingsteknikker i hver massasje.  Både fordi jeg ville avgrense og se resultater av de ulike teknikkene som ble valgt, og ut ifra hensyn til «påkjenninger» for HS, men også av hensyn til tiden som er til rådighet i en massasjebehandling. Vi begrenser normalt teknikkene vi legger inn i en massasje til 1 –2, maks 3. Noen av teknikkene ble noen ganger benyttet delvis. For eksempel lymfedrenasje kunne bli brukt noen minutter bare på et kne under en massasje i stedet for en hel kroppsbehandling med lymfedrenasje. Selektiv teknikkbehandling ble ofte brukt og begrunnet ut ifra både Helsesøkers kroppslige situasjon og min intuisjon der og da under massasjebehandlingen. 

Vi avtalte på forhånd at HS skulle være til stede i det som skjer under massasjene, være mottakelig, og forøvrig gi tilbakemeldinger på behandlingen og melde fra om noe ble for hardt, for mykt, smerter, velbehag og andre ting hun kjente og fornemmet under massasjen.

Normassasje formen har en standard åpning der massøren mentalt går i seg selv, sentraliserer seg og retter seg inn i nået for å ledes av egen intuisjon, retter fokus, foretar jording, kontakter hara / navlesenteret og pusten, og mentalt tuner seg inn på en intensjon om å få være en kanal for Universets healingkraft , kjærlighet og velvære for HS. Og dette gjør man da hver gang før man starter en ny massasje, hvilket gir det aller beste utgangspunkt for at endringer kan skje og resultater kan oppnås under og etter massasjen.

  1. Den terapeutiske samtalen 

HS er 58 år og utdannet ingeniør. Hun har vært yrkesaktiv i oljesektoren i full stilling i hele sitt voksne liv etter endt utdanning og frem til i dag. HS har tre voksne barn, er skilt på dramatisk vis fra barnefaren i 2009 og er nå i et nytt samboerforhold som fungerer godt.  

HS er sterkt svekket i helsen og har i senere tid fått konstatert hos nevrolog blant annet fibromyalgi (kronisk smertetilstand som påvirker bindevev, muskler, leddbånd og sener) og Polynervopati  (som betyr at flere av de perifere nervene i kroppen ikke fungerer som de skal, særlig i føttene, med nedsatt hudfølelse og leddsans), og mild Sjøgren. Hun har også  vondt i rygg nederst høyre side etter en stygg arbeidsulykke som nesten gjorde henne lam i beina, og et betent og opphovnet og meget smertefullt kne på venstre side. Hun har i tillegg lite eller ingen følelser i beina og føttene, iskalde føtter, fryser lett i hele kroppen, tydelige tegn på ødem, stivhet i kroppen og noe overvekt, plaget med svimmelhetsanfall, hun er utmattet og har generelt lite energi og vitalitet. Hun må hvile mye selv etter mindre fysiske anstrengelser og orker lite eller ingen sosial kontakt. Hun sier selv hun er utbrent. Hun har fått nylig fått innvilget 50% uføre hos NAV etter en langvarig sykeperiode der hun var ute av arbeidslivet i 40 og 50% gjennom de to siste årene.

Helseutfordringene begynte å melde seg for alvor da hun ble skilt og alenemor for tre små barn i 2009. Da var HS 44 år. Skilsmissen var dramatisk og samarbeidet med far umulig i etterkant. Full jobb i krevende Prosjektlederstilling, konflikt med barnefaren kombinert med manglende støtte og avlastning fra øvrig familie førte etter hvert til at hun gikk i et langvarig høyt stress og i kronisk alarmberedskap. )

I de senere årene sviktet helsen med langvarig sykefravær og delvis uføretrygd som resultat. Det hører med til hennes historie at hun har hatt et dårlig forhold til mor gjennom hele livet. 

Jobben i oljebransjen medførte at hun ble eksponert for kjemikalier, oljer og avgasser på plattform gjennom 20 år. Hun vil ikke være bitter og ser fremover i livet, men er likevel ofte tung til sinns og dypt fortvilet over egen helsesituasjon og der hun nå er kommet i forhold til redusert jobb og mangel på livskvalitet generelt. Hun er også fortvilet over og har mye konflikter og til slutt en dramatisk skilsmisse med langvarig strid.

HS er ikke særlig flink med kosthold, og har (etter min vurdering) et for stort forbruk av kaffe (4-6 kopper per dag), sukker / karbohydrater og til dels noe alkohol i helgene og for lite regelmessig søvn. Hun prøver å gå små turer hver dag. Dette lykkes hun ikke alltid med.

På en skala fra 1 – 10 vurderte Helsesøker sin energi – og vitalitetstilstand til karakteren mellom 2  til 3 før vi startet opp.

  1. Min vurderinger etter den innledende samtalen

Min vurdering er at massasje med tilhørende teknikker skulle kunne hjelpe Helsesøker til mer energi og vitalitet og bedre helse. I tillegg til de klare diagnosene fra lege, er det ikke tvil om at Helsesøker er svært lav på energi og vitalitet. Noen dager ligger hun hele dagen på sofaen for å ta seg inn. Min vurdering er at HS også er mye  «i hodet», bekymrer seg og tenker mye, tar et utvidet ansvar og omsorg for alt og alle og glemmer seg selv. Her mister hun etter min mening mye energi og sliter med å oppnå egen ro og trygghet.  Iht Ina Segal er Fibromyalgi knyttet til overstresset og utslått av livets utfordringer. Vondt kne er bla knyttet til kontrollbehov, selvbebreidelser og følelse av å stå fast iht Ina Segal.

Hun har problemer med å være rolig og snakker mye. Hun er og har lenge vært svært stresset og det sympatiske nervesystemet påslått (alarmberedskap) over flere år. Hun kjenner ikke beina og føttene sine, noe jeg tenker kan skyldes at hun er dorsal (utmattelse, knyttet til bakre del av vagusnerven – urvagus ) grunnet langvarig alarmberedskap i kroppen.  

Flere omganger med massasje og berøring vil i seg selv kunne virke helende og styrkende i dette tilfellet og er et viktig skritt for å igjen få kontakt med og føle beina og føtter.  Jeg fikk under samtalen intuitivt en innskytelse om at arbeid med beina og føtter for å skape energi-flyt og jording var spesielt viktig for HS. Særlig føttene fremstod som viktige å massere grundig med tilhørende styrking av jordforbindelsespunkter. Også Innadgående strømmer følte jeg kunne hjelpe her da disse gir økt selvinnsikt og en mer klar og bevisst forståelse på hva som er bra for henne, herunder for bedre  å sette grenser og dermed bedre ta vare på seg selv og stanse energi-lekkasjer. 

Jeg fikk også raskt en fornemmelse av at kroppsbalansering og arbeid med meridianer ble viktig siden særlig høyt stress over tid påvirker meridianstrømmene i kroppen negativt. Nyre- og milt meridianene ville jeg intuitivt undersøke nærmere på grunn av det lave energinivået hun har, og jeg bestemte meg tidlig for å gjennomføre pulstest for å få viktige svar her. 

Tilføring av energi gjennom terapeutisk berøring virket logisk å benytte i og med at HS er så lav på energi.  I forhold til synlig ødem (oppsvulmet og hard overflate på særlig beina) og det faktum at hun hadde vært eksponert for kjemikalier, gasser og andre gifter i oljebransjen som kan sette seg i kroppen og lymfesystemet, tilsa en grundig lymfedrenasje av kropp og ansikt blant annet for å skille ut gifter, men også som styrking og energipåfyll generelt.  Kostholdet hennes tilsier også Lymfedrenasje. 

Dyptgående massasje ville være aktuelt i og med at kroppen og muskulaturen flere steder var svært anspent og stresset med stagnert energi og blokkeringer. Her ønsket jeg å prøve meg frem gjennom en litt forsiktig tilnærming i form av velværemassasje for deretter gradvis synke dypere inn i muskler og knokler etter hvert som jeg ble bedre kjent med HS og hennes kropp og tålegrense.  

Jeg hadde etter den innledende samtalen en klar fornemmelse av at HS med fordel kunne jobbe mentalt med nøye utvalgte affirmasjoner og visualisering for å hjelpe helings-prosessen ytterligere gjennom målrettet tankekraft. Jeg ønsket også å prøve ut mine heling evner på HS gjennom lett berøring og arbeid i det subtile feltet helhetlig, men særlig på venstre kne og nedre høyre del rygg som jeg nesten ikke fikk lov å berøre.

HS var svært motivert til å teste ut regelmessig massasje som behandlingsform over tid for å bedre sin helse og velbefinnende. Målet er som nevnt å oppnå mer energi, vitalitet og derigjennom økt livskvalitet for HS. I dette løpet er hun også villig til å gjøre hjemme-oppgaver og grep som kan være helsefremmende for henne.  Hun signerte et standardskjema der hun tegnet seg for totalt 10 behandlinger etter de 5 første behandlingene med lymfedrenasje, samt at hun var villig til å gjennomføre hjemmeoppgaver mellom hver behandling.  

5. Lymfedrenasje 

HS startet med 5 behandlinger med lymfedrenasje (LD) i høst. Antall behandlinger er anbefalt for å gi godt resultat. Jeg konkluderte med at HS med stor fordel kunne få nettopp lymfedrenasje (LD) da de gode virkningene av LD kan hjelpe henne på flere områder: For det første trengte HS å øve seg på å slappe helt av og bare ligge og motta. LD har-pga sin milde rytmiske form- også en god virkning som avslappende  berøring og massasje og er beroligende for nervesystemet.
Det viste seg at når vi hadde vært gjennom denne behandlingen noen ganger og blitt vant med den, virket behandlingsformen svært beroligende på HS. Videre så er DL velegnet ved veske-opphopninger i kroppen. Jeg mente dette var tilfelle hos henne både på fingre og særlig i beina. HS var også opptatt av å gå ned i vekt. Også her kan LD være nyttig. HS lider også av utmattelse og energimangel. LD foreslås anvendt ved tretthet og etter infeksjonssykdommer. HS hadde covid sommeren 2022.  Videre kan LD være bra ved slapp hud, særlig i ansiktet. Her så vi noe endring til det bedre og det kosmetiske kan bidra til et mentalt løft underveis i den videre behandlingen. LD styrker også immunsystemet og det anser jeg som formålstjenlig i dette tilfellet siden hun hadde betennelse i venstre kne. Likeså den hjelpen LD gir til blodsystemet som sådan. 

HS tålte godt pumpetrykk som blir utført i LD både i lyske, lår, kne, over helen i armhulene og hals og saltkar. I  den første behandlingen fortalte jeg litt om LD, lymfesystemet, funksjon i kroppen, hva som svekket systemet og hva vi kunne gjøre som styrket systemet, samt hvilke fordeler det ville kunne gi. Alle behandlingene ble på vanlig måte etter oppskriften i Normassasje innledet med intensjon, bevegelser gjennom auralagene og videre på berøringspunkter. Beina ble strekt og ristet litt for økt energisirkulasjon. Deretter ble LD gjennomført etter protokollen, først på kroppen og deretter hode/ansikt.  HS snakket veldig mye gjennom behandlingen, men ble noe roligere mot slutten, og da turen var kommet til ansiktet var hun som oftes helt stille. Jeg registrerte i første behandling at huden på beina var stram. Jeg fikk en klar fornemmelse av at det sto væske i systemet i beina (ødem).  Til hver behandling fikk HS i oppgave å legge merke til endringer, kroppslukt, urin og avføring (mengde, farge lukt), søvn, andre oppdagelser som kunne knytte seg til behandlingen. Hun var tørst etter behandlingene og fikk vann.

HS meldte innledningsvis tilbake om en opplevelse av å være «helt mørbanket, og med en svett-varm og brennende følelse i hele kroppen» noe som er ganske vanlig opplevelse når systemet blir satt i gang.

I de videre behandlingene merket jeg tydelig forskjell i beina hennes. Huden ble betydelig mykere etter hver behandling og ikke så stram. Også på fingrene merket jeg en forskjell og

på venstre kne som ble mindre hovent. Hun ble også mer og mer roligere på benken og kunne prestere og sovne midt i massasjen. Dette tolket jeg som at nervesystemet hennes slappet mer av og at behandlingen virket stressreduserende.  Den brennende, varme og svette kroppsfornemmelsen fortsatte i de videre LD- behandlingene. For hver behandling slappet HS mer av på benken, og hun ga tydelig uttrykk for et stort velvære og tilstedeværelse nå som hun var blitt kjent med LD- behandlingene. For hver behandling begynte urinen å lukte sterkere og hun svettet mye, noe vi tolket som avgiftning av kroppen. Hun følte seg også mer og mer sårbar underveis i behandlingen, noe jeg kan knyttet til avgiftning og reaksjon på dette, men også fordi LD i seg selv er berøring som kan slå ut emosjonelt.  Lymfevæske er vann, og vann er knyttet til følelser. Forløsning av følelser gjennom LD kan alene skape reaksjoner som sorg, sårbarhet, tap og andre emosjonelle reaksjoner.

Mot slutten av de 5 behandlingene opplever Helsesøker LD som svær velgjørende. Særlig ansikts LD opplevde hun som deilig. Hun fikk noe mer energi og begynte å gå turer om ettermiddagene og på denne måten stimulere lymfesystemet gjennom økt pust og muskelbruk.  Hun følte seg generelt mer myk og fleksibel i tanker og følelser etter disse 5 behandlingene. Hun begynte å fokusere mer på kosthold og viktigheten av å drikke nok vann hver eneste dag.

Vi fortsatte med LD også i de påfølgende 10 behandlingene, men da mer selektivt og spesielt på venstre kne som fortsatt var endel opphovnet og i tillegg betent og smertefullt. Også føttene fikk flere LD- behandlinger i det videre løp. Kneet ble betydelig bedre av LD videre ut i behandlingsløpet.

6. Terapeutisk berøring

Terapeutisk berøring ble benyttet i stor grad under de 10 behandlingene. Hjelp til jordforbindelse og selvtillit ble benyttet i hver eneste behandling. Jeg var da opptatt av å massere beina og føttene meget grundig før jeg holdt på jordforbindingspunktene under hver fot. Som nevnt hadde Helsesøker ingen kontakt med føttene sine og kunne ikke kjenne disse. De psykiske parallellene til føtter er jordforbindelse, ro, balanse og stabilitet hvilket hun har manglet i årevis.

Massasjen av beina startet med massasje i øverste laget -hud og fettlaget- første gangen vi møttes etter LD- behandlingene, men fra behandling nr. 2 og utover gikk jeg stadig dypere inn i muskellaget og også videre helt inn til beina. Massasjen ble mer og mer en dybdemassasje for hver behandling, og jeg brukte tomlene og knokene og fingertuppene for å komme dypt inn. HS tålte dette godt. Jeg var usikker på dette siden hun hadde fibromyalgi og muligens var tander.  Hun kjente noe smerte på IT-båndet noe som ikke er uvanlig for mange. Her pustet hun dypt inn og med en tydelig aaahhhhh – lyd på utpust, og synkronisert jobbet vi oss dypt inn på utside lår (den siden av seg selv man vil vise verden). Jeg antok at utside lår ville være vondt iom at HS hadde påtatt seg en rolle som den sterke «alt mulig klarende» mor og karrierekvinne som sto i det og klarte alt for alle og satte andre først. Dette var en rolle hun ble bevisst underveis og til slutt tok et oppgjør med. Da vi kom til føttene ble disse massert grundig og lenge. Føttene representerer en helhet i kroppen og er knyttet energimessig opp til organene i kroppen, se bildet. Mange av meridianene har også sitt utspring eller endepunt på føtter og tær. Man gjør derfor en meget helhetlig jobb for hele kroppen ved å massere føttene godt, og også av denne grunn valgte jeg Jordforbindelse og Selvtillit som en hyppig brukt berøringsteknikk. Jeg holdt på jordforbindelsespunktene i ca 5 minutter og kunne da kjenne at jeg ble varm og det prikket og kjente vibrasjoner i fingrene mine. HS kjente en strøm av energi nedover beina da jeg holdt på punktene. Hun sukket og pustet dypt flere ganger og falt veldig til ro mens behandlingen pågikk. Pusten ble dypere og langsommere og hun var helt stille. Denne strømmen ble sterkere for hver gang. Jeg kombinerte hver gang denne teknikken med også å holde i flere minutter på HS sitt sakrum da hun kom over på magen. Dette føltes intuitivt riktig og sakrum er jo også forbundet med rotchakraet som også betyr jording og kontakt med moder jord, trygghet og det å stå støtt i livet. Hun nøt dette veldig og ga tydelig uttrykk for velbehag, hun sukket flere ganger og slappet veldig av i hele kroppen. Det var tydelig at hun trengte jording og forankring i seg selv. På slutten av behandlingsrekken forsvant kulden på beina og tidvis hadde HS kjenning med føttene for første gang på flere år!

 Terapautisk berøring med Energioppladning ble anvendt helhetlig i to tilfeller, og delvis i to tilfeller der jeg kun ladet opp gjennom solarplexus. Jeg var tydelig med intensjon og visualisering når jeg arbeidet med energioppladning og jeg brukte også pusten min til å sende energi inn. Jeg var påpasselig med å stå jordet når dette pågikk. HS ga til-bakemelding på at det kjentes godt å få denne behandlingen, men ellers ikke noe tydelige tegn eller tilbakemeldinger utover det. Energien hennes gikk litt opp og ned gjennom de første behandlingene, men fra 7. behandling og frem til vi avsluttet steg energien betydelig.

Terapeutisk berøring som kan lindre smerte er omtalt nedenfor under «Behandling av smertefullt kne».

7. De Innadgående Psykiske Strømmer

De innadgående psykiske strømmer ble en favoritt for HS. Denne teknikken valgte jeg å prøve ut fordi jeg anså det viktig at HS ble bedre kjent med seg selv og det hun trenger for å gjøre gode helsevalg og ta bedre vare på seg selv, herunder sette grenser i forhold til andre og begrense energilekkasjer til andre. 

Det som overrasket meg under denne behandlingen var det enorme energiforandringen som skjedde med HS. Hun ble totalt forandret. Hun la seg på benken som sliten og energiløs, og ble til en munter og sprudlende person da hun reiste seg fra benken 60 minutter senere. Etter dette ble De Innadgående Psykiske Strømmer brukt flere ganger, totalt fire ganger, med godt resultat hver gang. Massasjen var – som under terapeutisk berøring – grundig og relativt dyp på beina (unntatt venstre kne som er vondt). Jeg startet på vanlig måte og masserte grundig høyre fot. Punktene ble tatt først på høyre side fra startpunkt til kne, innside lår, skambein, Deretter det samme på venstre side etter massasje av venstre bein. Så kom HS på rygg for massasje der, og så ble de resterende punkter i strømmen behandlet når HS igjen var tilbake på rygg – hals, hake, under nesen og pannen (endepunkt). 

HS kunne kjenne energien arbeidet her, hun ble veldig varm og kokte til slutt. Hun kunne også kjenne når jeg arbeidet utenfor kroppen i auralaget, og hun kunne kjenne at det jobbet på punktene etter at jeg hadde avsluttet et punkt. Jeg ble selv veldig varm når vi jobbet med De Innadgående strømmene. Vi følte begge at det skjedde mye energetisk arbeid, og det ga en tydelig og (overraskende) stor energioppladning til HS.

8. Kinesiologi / Kroppsbalansering

På den 7. behandlingen foretok jeg en pulstest på HS. Denne hadde tydeligst svakt utslag på milt (-3) og nyrer (-2). Også tynntarm, blære og galleblære viste -2. Jeg valgte å jobbe videre med Milt og Nyrer siden disse meridianene er knyttet til energireserver og energifordeling. HS vare svært lav på energi, hvilket er en indikasjon på ubalanser i Milt- og Nyre meridianene. Symptomer på ubalanse i miltmeridianen er blant annet ødem, og også allergi mot koffein og sukker, noe jeg følte intuitivt at HS ikke tålte, og i alle fall ikke i store doser. Nyrene er også knyttet til vann i beina, og nyrenes tilstand kan måles opp mot den vitalitet en person har til rådighet. Her var HS som kjent svært lav. 

Både Miltmeridianen og Nyremeridianen ble styrket og balansert gjennom de angitte styrkepunkter. I tillegg ble det strøket i meridianretningen. Dette ble gjort på slutten av behandlingen etter at helhetsmassasje var gitt og etter at jordforbindelsespunktene var tatt og innadgående strømmer var ferdig, men før selve avslutningen. HS lå meget rolig under disse behandlingene og var veldig avslappet. Jeg kunne ikke merke andre ting med HS utenom denne gode roen hun hadde. Vi ble enige om hjemmelekser for å styrke disse meridianene inntil vi møttes igjen, se avsnitt om Hjemmelekser nedenfor.

9. Dyptgående muskelmassasje

Massasjen på særlig beina og øvre del rygg ble underveis i behandlingene stadig mer dyptgående. Det viste seg at hun tålte godt og satte stor pris på dyptgående massasje av lår og legger og også øvre del rygg og særlig under skulderbladene. Jeg gikk gradvis inn i vevet, startet med lange myke strøk for så å synke inn i muskel-lagene gradvis, og deretter helt inn til knoklene der det var mulig. Jeg brukte håndflatene, tomler, fingre og knoker i dette arbeidet. Jeg fokuserte også på å bruke hele kroppen for å skape kraft i strykene/grepene. HS jobbet godt med meg i dette arbeidet og brukte pusten aktivt og vi pustet og trykket synkront for å nå dypere inn. Når energier slapp kunne jeg kjenne varme og ytterhuden ble rød, og når dette skjedde strøk jeg lange drag nedover og oppover beina og utover ryggen. Med jevne mellomrom koblet jeg det dyptgående området med jordforbindelsespunktene under føttene ved å holde en hånd på hvert punkt i noen sekunder. HS uttrykte også at «der slapp det», «nå løsnet det Sven» og andre positive tilbakemeldinger på at massasjen løsnet opp.  Hun kunne også flere og flere steder merke varme strømninger og kalde vinder som avløste hverandre. Hun mente selv det var healingkraften som virket og at stagnerte energier forløste seg. I de siste behandlingene ønsket HS stadig mer dyptgående massasje i dype muskel-lag og inn til knokler (unntak nedre del rygg og venstre kne), det følte hun ga henne mest og best kjenning med kroppen.

10. Polaritet balansering, Hele kroppen

På de to siste behandlingene avsluttet jeg behandlingen med Polaritetsbalansering av hele kroppen, både parallelt i nedadgående retning fra hodet, og sikk sakk opp igjen fra føttene til hodet. Venstre hånd var hele tiden på plass i sin posisjon på kroppen før min høyre hånd ble satt inn.  Polaritetsbehandling ble mottatt svært godt av HS som følte at hun ble helhetlig ivaretatt og at mye falt på plass hos henne. Hun opplevde det som trygt og godt og ble veldig varm underveis. Behandlingen resulterte i en sterk opplevelse av trygghet og velvære – noe hun virkelig trengte. I siste behandlingen spurte hun etter denne behandlingen spesifikt!

11. Healing, arbeid med hender bønn og intensjon

Som nevnt i innledningen startet jeg alle massasjene med sentralisering i egen kropp, kontakt med hara, og en intensjon og bønn om at jeg er  en kanal for healing -energi fra Universet til beste for HS. Jeg var meg et bevisst denne intensjonen under alle behandlingene og gjentok dette mentalt også under behandlingene. Jeg stoppet opp og holdt enten direkte på HS kne, eller 10 – 15 cm ovenfor kneet og bare sto og formidlet healing fra mine hender. HS la merke til dette og sa ofte at «nå healer du Sven». Hun kjente vekselvis varme energistrømmer, og kuldegysninger og kalde vinder. Hun fikk flere ganger gåsehud over hele kroppen (synlig også for meg) og ville at jeg skulle fortsette.   Healing brukte jeg også på nedre del av ryggen høyre side, siden jeg ikke fikk røre henne fysisk der. Jeg brukte samme teknikker som på kneet, og det innebar også bruk av «Sverdfingre» der jeg holder pekefinger og langfinger utstrakt sammen og beveger fingre opp og ned og frem og tilbake som en kniv som skjærer igjennom og løser opp. Deretter fjernet jeg energi med fingre som plukker opp og slipper i en bøtte, og til slutt tilfører energi med håndflaten. Dette som en del at terapautisk berøring som kan lindre smerte.  

12. Venstre kne

Helsesøkers venstre kne er betent, opphovnet og smertefullt. Hun har betennelse i kneet og får smertestillende medisiner. Hun kan til tider nesten ikke gå pga knesmerter. Vestre kne er forbundet med forhold til mor som vi vet er anstrengt og dårlig. Den psykiske parallelen for kne er å stå fast i livet, bøye av eller holde stand. Kneet assosieres med hodeskalle pga sin form og er emosjonelt,  komplisert og sårbart. Hun har i lengre perioder i livet stått fast og følt maktesløshet og manglende kraft til å komme videre. Det er mye emosjonelt, sårt og leit, og følsomhet hos henne, spesielt i forholdet til mor.  

Kneet er et spennende ledd og er en overgang mellom lår og legg. Femur (lårbeinet) møter Tibia (leggbeinet) i kneleddet og fra Tibia ende del springer Fibula ut som det andre beinet i leggen på utsiden og litt i bakkant av Fibula. HS hadde spesielt vondt i underkant kne lateralt, dvs øvre del på Tibia ytterkant. Her hadde HS en vond klump som så ut som en brusk-klump på størrelse med en sviske.  Hun var også hoven i hele kneleddet. Gjennom kneet går det flere meridianer; Mavemeridianen nedover utside kne, Milt meridianen oppover innside kne, Blæremeridianen nedover bakside kne, Nyremeridianen oppover innside kne, Galleblæremeridianen nedover utside kne, Lever meridianen innside kne oppover. Det var derfor viktig å få kneet i bedre forfatning også av hensyn til energiflyten i nevnte meridianer.

Venstre kne ble forsiktig og lett massert mest for å skape energi-bevegelse, samt tatt lymfedrenasje på flere ganger. Deretter ble kneet healet gjennom å holde fysisk på kneet med begge hender eller holde hendene 5-10 cm fra kneet. Jeg brukte god tid her. Avslutningsvis brukte jeg «sverdfingre» for å «kutte» opp fastlåst energi og «plukket denne opp» og kastet den fra meg i en «bøtte». Kneet ble gradvis bedre, se nedenfor under konklusjon.

13. Hjemmeoppgaver                 

HS var veldig opptatt av egeninnsats for å ta fatt i egen helse. Følgende hjemmeoppgaver ble gitt underveis: Redusere (ta helt bort) koffein og sukker / karbohydrater for å redusere stress i kroppen og styrke næringsopptaket og vitamin og mineralbalansen. Kinesiologien peker flere steder på dette. Egen massasje på G35 punktet (styrke egen kraft), og banking og massering av nyrene for å styrke disse (fra Indre øvelser). Meditasjon for å redusere stress (pusteøvelse), Riste riste øvelsen fra Susanne Falck. Massere / tappe på Thymus og nyrepunkt N27 for å skape energi. Tapping på TS-linjen etter egne formuleringer  for å skape resultater gjennom mentalt fokus (Kinesiologien). Ildpust  og dype åndedrag(yoga), og egenmassasje av føttene (K1) og føttene ellers.  I tillegg øvelser fra Ina Segal sin bok «Kroppens Hemmelige språk» -for binyrene, nyrene, magen og milten. 

HS brukte øvelsene i varierende grad. Hun var veldig flink med å redusere kaffe og karbohydrater, noe som i starten gjorde henne mer trøtt, men deretter fikk hun stadig mer energi. Kaffen ble tilslutt lagt helt bort.  Øvelsene er ment som et verktøyskrin hun kan hente fra når hun vil og kan – hun skulle ikke stresse med dette, men heller glede seg over det hun fikk til å gjøre. Flere av øvelsene ble hun veldig glad i, særlig tappe på Thymus og K27 under morgenstellet på badet. Andre øvelser som ildpust og riste – riste og massere nyrene tok hun gjerne senere på dagen. Alt i alt ga dette etter hvert gode resultater på energinivået.  

14. Konklusjon 

Hva oppnådde vi etter disse behandlingene? HS har skrevet en egen rapport om dette der hun viser til ganske oppløftende resultater. HS opplyser at kulden i kroppen nå er borte. Også føttene har nå normal temperatur og kjennes ikke kalde lenger. Svimmelheten som var så sterkt tilstede i starten (jeg måtte støtte henne når hun gikk på/av benken og når hun snudde seg under massasjen), var helt borte etter 7. behandling. Kneet har tidvis vært veldig bra, og i siste behandlingsuken gikk hun tur i skogen i 1,5 time uten verk! Hun har hatt noe kontakt og kjenning med føttene, men ikke varig og ikke helt og fullt. Hun blir fortsatt sliten, men henter seg langt raskere inn igjen. Hun har fortsatt vondt og er stiv i kroppen, men mindre enn før. Bevegeligheten og vitaliteten har tydelig økt.  Hun kjenner glede og har nå på det siste også overskudd til sosiale treff og har begynt å invitere venner til middager hjemme. Hun går turer hver dag. Humøret er langt bedre, og vi lo mye sammen de siste gangene. Hun mestrer bedre stress og setter grenser. Hun har mer respekt for egne behov og har nå større tillit til livsprosessene – mer fred i seg selv. Hun skriver at hun føler hun i denne perioden har gitt slipp på mye gammel karma. Hun har fått klarhet og letthet i hodet og i tankene. 

Hun oppgir etter behandlingene hennes energinivå som karakteren 7 på en skala på 10. Da vi startet lå denne på mellom 2 og 3. 

Jeg har erfart at massasje og tilhørende teknikker kan virke spontant og ikke minst over tid. Jeg tenker at jeg faktisk gjerne i fremtiden helst vil arbeide med HS som vil delta i flere behandlinger og som også er villig til å bidra mellom behandlingene med hjemmeoppgaver. Det er vanskelig å isolere effektene til en spesiell behandling. Det er det helhetlige som her til sammen fungerer – både de fysiske og mentale grepene som her ble gjort. I vårt gode og åpne samspill kom vi frem til hvilke teknikker som skulle gjentas og prioriteres. 

Vi må her selvfølgelig også legge noe vekt på at HS også har redusert jobben til 50% stilling i samme periode og gjort gode grep også på den måten. På den andre side var hun jo 40-50% sykemeldt i to år før den varige jobb-reduksjonen og således har hatt like mye fritid før som nå.  Samtidig er jeg fasinert over at massasje-behandlingene kunne endre HS også så spontant under en og samme behandling. Energi forløsninger, jording og andre magiske påvirkninger ga HS umiddelbart påfyll og energi der og da. HS  engasjement, innlevelse og eget bidrag og mottakelighet mener jeg var svært viktig  for de gode resultatene.