fbpx

Normassasje benytter seg av energier og chakrasystemet i tillegg til kroppens anatomi. Her er litt om hva chakra er og hva det har med massasje å gjøre.

En kort innføring i chakra og menneskets energisystem

Chakra er ifølge østlig filosofi navnet på kroppens syv energisenter. Disse springer ut fra ryggsøylen og hodet, og retter energi ut og fram, og ut og bak på menneskekroppen.  Energien vibrerer i forskjellig hastighet.  Hastigheten kan overføres til farger, og derfor kan vi se chakraene som farger. Akkurat som i regnbuen hvor hvitt lys brytes opp i syv farger.

På NAFKAM´s webside er skillet mellom østlig og vestlige massasjeteknikker definert på følgende måte:  «Det går et hovedskille mellom østlige og vestlige massasjeteknikker, hvor førstnevnte forholder seg til det som sies å skulle være menneskekroppens ”energi”, mens vestlige (klassiske) teknikker kan sammenlignes med former for fysikalsk behandling, og fokuserer på anatomi og fysiologi.»

For å forstå mer om sammenhengen mellom østlig og vestlig filosofi, kan det være nyttig å se etter hva klassisk helseforståelse bygger på.  Boka «Menneskekroppen, fysiologi og anatomi» som er skrevet hovedsakelig for studenter ved sykepleierhøgskolene, skriver i avsnittet om atomenes elektronfordeling blant annet: «Diameteren til elektronskyen er omtrent 100.000 ganger større enn diameteren til kjernen.  Et atom består derfor for det meste av «tomrom»». Dette «tomrommet» er det østlig filosofi er opptatt av, og kaller det for energi, fordi det «tomrommet» er en kraft som holder alt på plass.

Læren om chakra er energisystemets anatomi, dersom vi definerer anatomi som å dele opp en helhet i mindre elementer for lettere å forstå en helhet.

Energisystemer

På lignende måte som jorden omgir seg med sfærer, omgir mennesker, dyr og planter seg med en aura.  En aura er et energifelt. Dette energifeltet har sammenheng med chakra.

Menneskets energisystem er en beskrivelse av hvordan energien beveger seg i og rundt menneskekroppen.
Energi er alltid i bevegelse, og følger visse baner og energilover i sin bevegelse.  Energi finnes i forskjellig grad av tetthet eller hastighet.

Chakrasystemet er en modell for menneskets energisystem.

Gjennom chakrasystemet står vi i forbindelse med himmel og jord, med universell og fysisk energi, gjennom kronechakraet og rotchakraet. 

Chakraene fungerer som transformatorer for universell energi. 

Chakraene transformerer universell energi til en hastighet som vi kan bruke i våre fysiske liv.

I det aktuelle chakrasystemet har mennesket syv chakra som har sin rot i ryggsøylen og hodet, plassert nedenfra og oppover: Rotchakra, harasenter, solarplexus, hjertechakra, halschakra, pinealchakra og kronechakra.

Chakraenergien er vår kropp, våre følelser, våre tanker og vår ånd.  Alt er aspekter av hvem vi er.

Ved å forstå chakraene, hvordan de fungerer, og hvordan de oppleves, har vi en modell som gjør det lettere å håndtere vårt psykiske liv.  I neste omgang blir det et hjelpemiddel for å forstå og kunne møte andre mennesker på en god måte.

~Solveig