fbpx

En innføring

Hva er Normassasje grunnutdanning:

Trinn 1

Trinn 1 er en innføring i Normassasje grunnform som er en full kroppsmassasje. Dette er formen som Normassasje bygger på, og som er rammen om all massasje innenfor Normassasje. Normassasje grunnform og Normassasje grunnutdanning handler om en syklus i menneskelig utvikling. Selvutvikling er i fokus i Normassasje blant annet fordi det er en vei til naturlig helse. Naturlig helse handler om en levende kropp, levende følelser, levede tanker og levende ånd. «Levende» Handler om å være i bevegelse i retning mot sanne verdier. Det er naturlig for mennesker å være friske. Med naturlig helse mener vi helse uten kirurgisk inngrep og laboratorium-utviklede medikamenter. Å leve naturlig helse er å leve så langt det lar seg gjøre etter disse prinsippene

Trinn 2

Trinn 2 tar igjen for seg hele kroppen. Kurset utgjør en syklus som varer i to dager, pluss en dag med forberedelse. Studenten gjør egne erfaringer med forskjellig type kroppsvev ved å bli ledet gjennom disse to dagene.

Syklusen handler om livserfaringer fra fødsel til død. Denne syklusen gjentar seg mange ganger i løpet av livet, for eksempel hver dag fra vi står opp til vi legger oss. Elementer i denne syklusen gjentar seg i perioder i livet.

Fødsel – Føtter: Å komme til jorden. Føttene er den delen av kroppen som er i kontakt med jorden. Føtter og ben er det første vi gjennomgår i arbeidet med syklus.

Erfaring – Rygg: Livserfaring som kommer fra alt som skjer og har skjedd. Denne livserfaringen bruker vi til å vokse og modnes.

Å være til nytte – Armer, hals og hjerte: Forbindelsen til omverdenen. Hals er kommunikasjon, hender er handling, hjertet er med i det vi sier og gjør.

Å være sentrert – Mage og hode: Forsiden i lavere og høyere nivå, å trekke seg tilbake, være AV, eller å åpne seg ut fra seg selv, være på. Det handler om å mestre livet og døden. Det handler om bevissthet.

Trinn 3-6

Trinn 3 – 6 er en lang fordypning i syklusen. På denne veien lærer studenten massasjeteknikk og om psykiske paralleller. Dette gir anledning til en god rens både fysisk og psykisk, samtidig som en lærer massasjeteknikk. Å kombinere teorien med egen innlevelse i syklusen bidrar til å bli en dyktig terapeut.

~ Solveig